Privacy

Administratiekantoor S. van den Brom b.v. Administratiekantoor S. van den Brom b.v., gevestigd aan Hofzichtlaal 8 te Noordwijkerhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.svandenbrom.nl

Hofzichtlaan 8, 2211PR Noordwijkerhout, tel. 06-55757881

S.M. van den Brom-Rossmann is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor S. van den Brom b.v. Zij is te bereiken via info@svandenbrom.nl

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en die absoluut nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • BSN nummer
  • inkomensgegevens
  • woz-waarde
  • hypotheekgegevens
  • overzicht spaarsaldi per 1-1 van het boekjaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Tja, voor de aangifte inkomstenbelasting of om toeslagen bij de belastingdienst aan te vragen, heb je deze gegevens gewoon nodig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Van de belastingdienst moet je gegevens 7 jaar lang bewaren, hierna wordt het vernietigd

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met bevoegde instanties zoals belastingdienst, pensioenuitvoerders.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Administratiekantoor S. van den Brom b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor S. van den Brom b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svandenbrom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Administratiekantoor S. van den Brom b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Administratiekantoor S. van den Brom b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met? info@svandenbrom.nl.

Administratiekantoor S. van den Brom b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor S. van den Brom b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.